30 4 / 2014

29 3 / 2014

(Source: akeeruh, via beben-eleben)

15 3 / 2014

beben-eleben:

No time is too long, no distance is too far, and nobody can keep them apart.

Yes for this :)

01 3 / 2014

01 3 / 2014

Pag nagparty ako gusto ko ng ganitooooo ❤️

Pag nagparty ako gusto ko ng ganitooooo ❤️

(Source: ForGIFs.com, via beben-eleben)